ธอส.จับบ้านมือสองใส่แอป ลูกค้าเลือกได้กว่า 1 หมื่นรายการ

ธอส.ยกระดับ Application GHBank Smart NPA เป็น GHB ALL HOME รวมบ้านมือสอง ธอส. ไว้ให้เลือกมากกว่า 10,000 รายการ

การเงิน วันที่ 26 ธันวาคม 2565 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธนาคารได้ยกระดับการให้บริการลูกค้าที่ต้องการซื้อบ้านมือสอง ธอส. ให้ได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น โดยปรับโฉม Application GHBank Smart NPA เปลี่ยนชื่อเป็น GHB ALL HOME

การเงิน ธอส.

รวมถึงบริการยื่นคำร้องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมซื้อบ้านมือสอง ธอส. อีกมาก โดยลูกค้าสามารถดาวน์โหลด GHB ALL HOME ได้แล้วตั้งแต่ 23 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป ทาง Apple Store หรือ Play Store

ขณะที่ลูกค้าที่มี GHBank Smart NPA อยู่แล้ว สามารถกด Update Version ทาง Apple Store หรือ Play Store สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GHBank Call Center โทร. 0-2645-9000 กด 5 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แนะนำข่าวการเงิน : ธนาคารแห่งประเทศไทยเร่งสกัดเงินเฟ้อ