ซีเอสอาร์ “นิปปอนเพนต์” ชู AYDA หนุนนักออกแบบสู่อินเตอร์

งานออกแบบ จะต้องคำนึงถึงผู้ใช้งานเป็นหลัก โดยเฉพาะงานออกแบบด้านสถาปัตยกรรมที่นอกจากเน้นดีไซน์แล้ว ต้องเน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางด้วย และต้องกล้าหลุดจากกรอบเดิม ๆ”

ออกแบบ อันถือเป็นแนวคิดหลักของโครงการ Asia Young Designer Awards (AYDA)โครงการประกวดออกแบบระดับนานาชาติ ที่บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จัดขึ้นเมื่อช่วงสิ้นปี 2563 ผ่านมา ภายใต้หัวข้อ “FORWARD : Human-Centred Design” หรือ “การออกแบบที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลาง”ด้วยจุดมุ่งหมายต้องการผลักดันให้นักออกแบบรุ่นใหม่ที่มีทักษะความรู้ด้านสาขาวิชาสถาปัตยกรรม (architecture) และการออกแบบตกแต่งภายใน (interior design) สามารถสร้างสรรค์งานออกแบบโดยคำนึงถึงมนุษย์ ซึ่งเป็นผู้ใช้งานหลักผ่านการสร้างกระบวนการคิด สังเกตพฤติกรรม และเรียนรู้ในรายละเอียดอย่างใกล้ชิดร่วมกับผู้คนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึงปัญหาด้านการใช้งานที่แท้จริง

ซีเอสอาร์ “นิปปอนเพนต์”

ด้วยการนำผลจากการเรียนรู้ที่ได้รับมาสร้างสรรค์งานออกแบบ โดยใช้ประโยชน์จากดิจิทัล และเทคโนโลยี เพื่อวางรากฐานในการตอบสนองความต้องการ รวมถึงการแก้ไขปัญหาให้มนุษย์มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ดีขึ้นโดยล่าสุด “ศุภกร ฉันทกิจวัฒนา” นักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ออกแบบผลงาน Illegal Settlement in Chiang Mai คว้ารางวัล Gold Winner จากสาขาวิชาสถาปัตยกรรม และ “ทรวงชนก วงศ์พลกฤต” นักศึกษาจากคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กับผลงานออกแบบ Melodium คว้ารางวัล Gold Winner จากสาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน ประจำปี 2020 มาครองได้สำเร็จพร้อมกับเตรียมเข้าร่วมกิจกรรม Asia Young Designer Summit ในประเทศพันธมิตร เพื่อเปิดประสบการณ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเข้าแข่งขันการออกแบบร่วมกับผู้ชนะจากอีกหลากหลายประเทศ เพียงแต่ปีนี้โครงการดังกล่าวดำเนินผ่านช่องทางออนไลน์และหากสามารถชนะในระดับเอเชียจะมีโอกาสเข้าร่วมหลักสูตรพิเศษ Design Discovery Program ที่มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกอย่าง Harvard’s Graduate School of Design สหรัฐอเมริกา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

อ่านข่าวเพิ่มเติม :  “สโตนฮิลล์” บูมธุรกิจกีฬา-ท่องเที่ยว จัด “ลิฟ กอล์ฟ”